Buurtavond: warmtenet is op termijn haalbaar

gepubliceerd
13 oktober 2022, 15:47

 Een warmtenet in de Zeebuurt lijkt een prima alternatief voor aardgas en is verder onderzoek waard, wat ook door de woningcorporaties wordt ondersteund. Voor diegenen die nu al iets willen doen in de eigen woning wordt allereerst isolatie aanbevolen, desgewenst in combinatie met een warmtepomp. En alle bewoners kunnen al zogenaamde kleine maatregelen uitvoeren, om zelf de energierekening op korte termijn te verlagen. Daarbij kan hulp vanuit Veluwe Duurzaam worden aangevraagd.

 Dit is in grote lijnen de conclusie van de buurtavond over ‘Op weg naar een aardgasvrije Zeebuurt?!’, gehouden op 11 oktober ’22 in Dok19. Ca 80 bewoners uit de Zeebuurt waren aanwezig op deze avond, georganiseerd door het buurtteam G.A.Z., de Groep Aardgasalternatieven Zeebuurt.

 Het buurtplan is deze avond aangeboden aan wethouder Martijn Pijnenburg, die lovende woorden had voor het initiatief van G.A.Z. om zèlf zaken uit te zoeken en zo als buurt goed voorbereid te zijn op de toekomst. In het buurtplan beschrijven we als buurtteam zelf hoe de Zeebuurt in de toekomst het best kan worden verwarmd zonder aardgas. Op wat langere termijn kan verwarming via een warmtenet uitkomst bieden. Op kortere termijn kan een all-electric warmtepomp een goede oplossing zijn. De Zeebuurt is verder verdeeld in 4 verschillende woningtypes; voor ieder woningtype is nu een stappenplan richting aardgasvrij beschikbaar.

 In het eerste deel van de avond gaven we als buurtteam uitleg over welke weg we met elkaar bewandeld hebben en welke acties en avonden we georganiseerd hebben. Adviesbureau Merosch gaf toelichting op de verschillende alternatieven voor aardgas als verwarming. Na de pauze gingen woningcorporaties UWoon en Omnia Wonen met huurders in gesprek en lichtte Merosch in een andere zaal voor woningeigenaren de stappenplannen per type woning toe. Bij beide groepen lichtte Veluwe Duurzaam toe hoe u zèlf energie kunt besparen, bijvoorbeeld door alleen de kamers te verwarmen waar u bent of uw sluipverbruik aan stroom op te sporen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een gesprek aan uw keukentafel over energie besparen of kan iemand gratis kleine energiebesparende maatregelen bij u thuis aanbrengen.

Aan het eind van de avond konden alle bezoekers het buurtplan meenemen, de stappenplannen en een gratis ledlamp òf energie-bespaarstekker.

Via onderstaande knop kunt u nu het buurtplan èn de stappenplannen/factsheets voor uw eigen woningtype downloaden. Daarnaast zijn voor de geïnteresseerde bewoners die nog wat dieper op de materie willen ingaan de technische onderzoeken van Merosch beschikbaar.

Wilt u liever een gedrukte versie van het buurtplan en een stappenplan/factsheet ontvangen? Stuur dan even een mail naar info@gazeebuurt.nl.
Ook voor overige vragen of suggesties kunt u ons een mail sturen.

Naar de documenten